به گزارش اکو ایران، یکی از شاخص های مهم که هر ماهه بانک مرکزی آن را منتشر می کند روند تراکنش های بانکی است. این رقم در هر ماه به صورت مجموع خودپردازها و شعب بانکی بوده و روندی را از شاخص کل در کشور ارائه می دهد.

در همین رابطه آمارهای این نهاد نشان میدهد مجموع تراکنش های بانکی در کشور در خرداد ماه امسال برابر با 650 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

روند صعودی گردش پول بانکی در سال 1401

طبق آمارهای بانک مرکزی در خرداد ماه امسال مجموع تراکنش های بانکی در خودپردازها و سایر شعب بانکی برابر با 650 همت بوده و از ماه قبل خود 12.8 درصد بیشتر شده است.

روند آماری این شاخص درکشور نشان دهنده آن بوده که میزان تراکنش ها در هر ماه امسال از روندی صعودی تا کنون برخوردار بوده است اما رشد سالانه این ترتیب را رعایت نکرد.

نقدینگی

رکورد رشد سالانه تراکنش بانکی در فروردین ماه

به طور کلی مقایسه حجم کل گردش پولی در بانک ها در پایان بهار با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان از رشد 33 درصدی این شاخص داشته است.

این در حالی است که رشد نقطه ای در فروردین ماه امسال برابر با 37.2 درصد بوده که بالاترین رکورد را در سال جاری داشته است.

نقدینگی

رکوردزنی سهم تراکنش از نقدینگی

در خرداد ماه امسال نقدینگی امسال به 5 هزار و 105 هزار میلیارد تومان رسید. بررسی نسبت این شاخص به کل نقدینگی دراین ماه نشان دهنده آن است که سهم تراکنش های بانکی در نقدینگی این مقطع در حدود 12.7 درصد بوده است.

بررسی روند سهم این شاخص از نقدینگی نشان می دهد هر ماه این روند صعودی بوده و اکنون در بالاترین سطح خود در سال جاری قرار گرفته است.

نقدینگی