اما عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی اعتقاد دارد برخلاف تبلیغات این قوانین حتی نقش دولت را بیشتر از قبل کرده است.