به گزارش اکوایران، امروز خبری منتشر شد که در آن وزیر نیرو اعلام کرده است « تا پایان شهریورماه، ۵۶ میلیون قبض برق صادر و از همین تعداد نیز  ۸ میلیون قبض رایگان یا بستانکار ثبت شده است.»

علی‌اکبر محرابیان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان نمودار مصرف برق خانگی امسال را بی‌سابقه خواند چرا که در طول ۳۰ سال گذشته نمودار مصرف برق خانگی همواره رو به رشد بوده است و امسال شاهد کاهش مصرف برق هستیم.

وزیر نیرو مدعی شد، کشور در سال جاری تا مردادماه نسبت به سال گذشته ۴.۵ درصد کاهش مصرف در بخش خانگی و نسبت به برنامه‌های معمول وزارت نیرو ۱۰ درصد کاهش مصرف داشته‌است. 

بر اساس این گزارش 18 درصد مشترکان پرمصرف به محدوده الگوی مصرف آمده‌اند و تا پایان شهریورماه ۵۶ میلیون قبض برق صادر شده است که از این تعداد حدود ۲۲ میلیون قبض شامل پاداش خوش‌مصرفی شده‌اند.

او همچنین گفته:«از همین تعداد نیز ۸ میلیون قبض رایگان یا بستانکار ثبت شده و در مجموع یک‌هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان پاداش خوش‌مصرفی ثبت شده است.»