به گزارش اکوایران، بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نرخ هر متر مکعب آب بالاتر از الگوی مصرف «۱۵ درصد» گران‌تر می‌شود.

همچنین مشترکانی که بیش از دو برابر الگو، آب مصرف می‌کنند به ازای هر متر مکعب باید «۳۵ درصد» بیشتر پرداخت کنند.

بنا بر تبصره شش لایحه بودجه 1402، برای حمایت از صنعت برق، به میزان 10 درصد مبلغ برق مصرفی، تا سقف 66 هزار میلیارد ریال عوارض در نظر گرفته شده است و مشترکان برق روستایی و عشایری از پرداخت این عوارض معاف هستند.

همچنین، جزئیات دریافت وجه از مشترکان خانگی و تجاری گاز و برق در لایحه بودجه مشخص شده است.

مطابق بند «د» تبصره ۶ عوارض و مالیات (بخش اول احکام یک ساله)، به استناد ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود «ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۳۰۰۰ ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ ۲۰۰۰ ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۲۰ هزار ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.»

این مبلغ برای مشترکان روستایی به صورت نیم‌بها (معادل ۵۰ درصد) محاسبه می‌شود و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف هستند. همچنین این وجوه مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.