شرکت بیمه ما نیز از رشد ۱۰۰ درصدی در درآمدهای بیمه ای خود در سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی قبل خبر داد تا در نهایت ۵۴۸ میلیارد تومان را به عنوان سود خالص سال ۱۴۰۲ اعلام کند.

شرکت الحاوی نیز در سال ۱۴۰۲ تنها توانست حدود ۶ درصدی سود خالص خود را نسبت به سال مالی قبل افزایش دهد و به عدد ۲۲۰ میلیارد تومان برساند . سیمان خوزستان نیز با رشد حدود ۶ درصدی در سود خالص خود نسبت به سال قبل مواجه شد.