به گزارش اکوایران، روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 8 هزار و 154 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز شنبه افت 8 درصدی داشته است. 

ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش 8 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 5 هزار و 279 میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در 2 ماه اخیر است. آخرین بار 28 روز کاری قبل، 27 فروردین ماه ارزش معاملات خرد کمتر از این میزان بود. 

رشد معاملات اوراق بدهی

روز یکشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و 731 میلیارد تومان بود که نسبت به روز گذشته افزایش 189 درصدی داشته است. امروز 21 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه به معاملات اوراق بدهی اختصاص داشت. 

خگستر و شستا؛ پُرمعامله‌های بورس 

در معاملات امروز نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 168 میلیارد تومان بود. 

پس از خگستر، سآبیک بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن دو نماد حکشتی و آسیاتک در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 882 میلیون و 337 هزار و 666 سهم در صدر قرار گرفته است. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خساپا تعلق داشت. دو نماد خگستر و کرمان نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.