به نظر می‌رسد قرار نیست که ابهامات مربوط به فروش خودرو به فرجام برسد. امروز در این برنامه چارسو با احسان خاتونی به بررسی مسائل مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته‌ایم.