به گزارش اکوایران، موافقت اصولی با عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان (سهامی خاص) به ارزش 700 میلیارد تومان به منظور تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه محصولات تولیدی این شرکت را صادر کرد.

این اوراق ۵ ساله، با نرخ پرداختی ۱۸ درصد و مواعد پرداخت سه ماه یکبار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بانک سامان، ضامن این اوراق است. بازارگردان اوراق شرکت تامین سرمایه کاردان بوده و متعهدین پذیره‌نویسی آن شرکت تامین سرمایه کاردان به حجم 100 میلیارد تومان و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان به حجم 600 میلیارد تومان هستند.

شرکت کارگزاری بانک سامان عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق هستند.

سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به ارزش 199 میلیارد تومان موافقت کرد.

دارایی مبنای انتشار این اوراق ساختمان دفتر مرکزی شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر است که توسط نهاد واسط از این بانی خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌شود.

این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره‌بهای ۱۸ درصد است که این اجاره‌بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار، از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

تضمین پرداخت اصل و اجاره‌بهای این اوراق، پرتفویی از سهام شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری البرز و گروه دارویی برکت توثیق خواهد شد.

عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان است.

همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی خود را برای عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) به ارزش ۱,۵۰۰ میلیارد ریال صادر کرد.

دارایی مبنای انتشار این اوراق ماشین آلات است که توسط نهاد واسط از شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ خریداری شده و سپس به صورت اجاره به شرط تملیک به این بانی واگذار می‌شود.

این اوراق ۴ ساله، با نرخ اجاره بهای ۱۸ درصد و پرداخت‌های دوره‌ای سه‌ماهه می‌باشد و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق بانک خاورمیانه است و متعهدین پذیره‌نویسی آن شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان و گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما به مبلغ 120 میلیارد تومان هستند. صندوق سرمایه سرمایه‌گذاری اختصاصی اکسیر سودا، بازارگردانی اوراق را بر عهده دارد.