به گزارش اکوایران، در معاملات سومین روز کاری هفته شاخص کل بورس 4 هزار و 183 واحد افت کرد و برای سومین روز متوالی نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد. در مجموع سه روز گذشته بیش از 900 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است.   

روز دوشنبه 102 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فسبزوار (شرکت پارس فولاد سبزوار) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 19 میلیارد تومان بود. پس از فسبزوار، سمگا (شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی) و شکلر (شرکت نیرو کلر) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

برخی از ناظران بازار سهام معتقدند افت شاخص کل و شاخص هم وزن و خروج پول حقیقی نشان از نگاه مأیوسانه معامله‌گران بورس به مذاکرات برجامی است. 

بورس

نزول شاخص‌های بورس

امروز از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس صعودی شد و در یک ساعت ابتدایی نزدیک به 2 هزار واحد رشد کرد. اما در ادامه معاملات بر تعداد نمادهای قرمزپوش افزوده شد و شاخص کل روند نزولی پیدا کرد. در پایان معاملات شاخص کل نسبت به روز یکشنبه 4 هزار و 183 واحد نزول کرد و به سطح یک میلیون و 363 هزار و 821 واحد رسید.  شاخص هم وزن نیز در پایان معاملات امروز 821 واحد نسبت به روز یکشنبه پائین آمد و در رقم 374 هزار و 167 واحد ایستاد.

صعود فرابورس

اما شاخص کل فرابورس 10 واحد رشد کرد و به رقم 19 هزار و 503 واحد رسید. بپاس، کزغال، دماوند، اتکای، شصدف، بپیوند، آریا، حسیر و شاوان بزرگان سبزپوش فرابورس بودند که بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

بورس

دو سمت سبز و قرمز بازار

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 184 نماد رشد قیمت داشتند که 125 نماد بورسی و 59 نماد فرابورسی بودند. همچنین 309 نماد کاهش قیمت داشتند که 223 نماد بورسی و 86 نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 37 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 61 درصد بازار افت قیمت داشتند.

لیدرهای بازار

امروز نمادهای «کچاد»، «فارس» و «فولاد» بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. همچنین سه نماد «شفن»، «شتران» و «وغدیر» نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس شستا صدرنشین است و انرژی3 و فولاد در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای فجهان، سمگا و گدنا پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

مازاد عرضه در پایان معاملات

در پایان معاملات دوشنبه ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز گذشته 26 درصد افزایش یافت و 142 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 35 درصد افت کرد و در رقم 118 میلیارد تومان ایستاد. 

نماد حسیر (شرکت ریل سیر کوثر) با صف‌ خرید 20 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از حسیر، نمادهای ختوقا (شرکت قطعات اتومبیل ایران) و غگلپا (شرکت پگاه گلپایگان) بیشترین صف خرید را داشتند. 

بیشترین صف فروش نیز به وسخوز (شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 38 میلیارد تومانی داشت. پس از وسخوز، نمادهای وسرضوی (شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی) و توسن (شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین) بیشترین صف فروش داشتند.

رشد ارزش معاملات  

در سومین روز کاری هفته ارزش معاملات کل بازار سهام با افزایش 653 درصدی به رقم 37 هزار و 619 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 33 هزار و 70 میلیارد تومان بود که 88 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام نیز رشد کرد و با افزایش 3 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 510 میلیارد تومان رسید که 9 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. 

در معاملات امروز نماد سمگا (شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 154 میلیارد تومان بود.

پس از سمگا، انرژی بیشترین ارزش معاملات را داشت و فولاد رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن دو نماد شستا و بورس در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات امروز نیز خبهمن با تعداد 148 میلیون و 383 هزار و 605 سهم در صدر قرار گرفته است. خگستر در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به نماد سمگا تعلق داشت. کرمان و وسکرشا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

بورس