به گزارش اکوایران، نشریه پلتس بهای هر تن میلگرد صادراتی فوب ترکیه را در روز پایانی نوامبر امسال برابر 720 دلار و بدون تغییر نسبت به نرخ معامله آن در روزهای قبل ارزیابی کرد. یکی از تجار میلگرد صادراتی ترکیه ارزش هر تن میلگرد صادراتی فوب را برابر 720 دلار به ازای هر تن ارزیابی کرد و گفت برای محصول با نرخ 730 دلار تقاضای تخفیف وجود دارد. در عین حال تجار می‌گویند از رونق بازار صادراتی ترکیه کاسته شده است.

تاجر دیگری در گفت‌وگو با پلتس، نرخ معامله میلگرد صادراتی فوب ترکیه را 720 دلار ارزیابی کرد، اما تاجر سوم این نرخ را برابر 725 دلار به ازای هر تن اعلام کرد. به این ترتیب عمده منابع نشریه پلتس نرخ 720 تا 730 دلار را برای میلگرد صادراتی فوب ترکیه در روز پایانی نوامبر اعلام کردند.

هدف‌گذاری 670 دلاری میلگرد صادراتی ترکیه

در عین حال یکی از منایع اطلاعاتی پلتس گفت: خریداران خاور دور قیمت 670 دلار به ازای هر تن را برای میلگرد صادراتی ترکیه درنظر دارند؛ با احتساب هزینه حمل 50 تا 60 دلاری برای هر تن به مقصد خریداران این میلگرد برای تحویل در بندر مقصد نرخی برابر 725 تا 730 دلار به ازای هر تن خواهد داشت.

 افت ارزش لیر ترکیه ظرف هفته‌های اخیر باعث شده تا خریداران محصولات فولادی ترکیه درصدد فشار بر فولادسازان این کشور برای کاهش قیمت‌ها برآیند. در این شرایط تضعیف تقاضا برای فولاد در بازارهای مختلف دنیا نیز از این فشار قیمتی حمایت می‌کند. در عین حال تضعیف ارزش لیر باعث شده تا فولادسازان ترک نیز درصدد دریافت تخفیف بیشتر بر روی قراضه وارداتی و اسلب وارداتی ترکیه برآیند.

میلگرد ترکیه