به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 25 درصد بود که نسبت به سهم 36 درصدی هفته پیشین کاهش یافته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 33 هزار میلیارد تومان بود. 

در هفته اخیر سهم اوراق از ارزش معاملات بازار و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است که به معنای کاهش رونق معاملات و کاهش نقدشوندگی اوراق است.این در حالی است که در پایان هفته اخیر ارزش معاملات خرد سهام نیز به کمترین میزان در 6 ماه اخیر رسید و میانگین روزانه آن نسبت به هفته پیشین کاهش داشته است.

هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 14 هزار و 999 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 6 هزار و 990 میلیارد تومان کاهش یافت که افت 53 درصدی را نشان می‌دهد.

هفته رکودی

روز شنبه 11 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه به 8 درصد کاهش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 33 هزار و 70 میلیارد تومان بود که 88 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 646 میلیارد تومان بود که 13 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد افت 64 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 228 میلیارد تومان رسید که 5 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

بورس