اما در آن سوی ماجرا بخش های دیگر همچون بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه ها وزارت صمت مغفول مانده چندان مورد توجه آقای وزیر نبوده است.

در این برنامه از بولتن با حضور کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به بررسی این موضوع پرداختیم.