به گزارش اکوایران؛ با افزایش تب استخراج رمزارز به کشور شاهد قاچاق دستگاه‌های ماینر به کشور نیز بودیم. حال پس از چند ماه از گذشت توقیف دستگاه‌های قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس اقدام به تعیین تکلیف ماینرهای توقیف شده به ظن قاچاق کرده است. 

مصطفی پورکاظم شایسته معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا در نامه ای به دستگاههای مرتبط اعلام کرده پیرامون مصوبات جلسه تعیین تکلیف دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینرها) مقرر شد، دستگاه‌های ماینر محکومیت یافته قطعی قاچاق موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با دو شرط به فروش برسند. در شرط اول این مصوبه آمده، دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینرها) در صورتی که دارای استاندارد و سایر مجوزهای قانونی لازم باشند، با توجه به مقررات به فروش برسند.

از سوی دیگر در شرط دوم بر این نکته تاکید شده که دستگاههای فاقد استاندارد نیز در بدو امر نسبت به فروش به شرط صادرات اقدام و در صورتی که در مزایده فروش به شرط صادرات به فروش نرفت، سازمان نسبت به امحاء فنی آن اقدام کند.

در صورت صدور رای برائت

اما در صورتی که ماینرها داری استاندارد و سایر مجوزات قانونی لازم باشند؛ براساس این مصوبه به مالکین آن بازگردانده می شود و اگر فاقد مجوزهای لازم باشند، سازمان تا 3 ماه نسبت به نگهداری ماینرها اقدام و در صورتی که مجوزهای لازم از سوی صاحبان کالا ارائه نشود نسبت به ضبط ماینرها به نفع دولت اقدام می شود.

در این مصوبه بر این نکته نیز تاکید شده که در صورتی که ماینرها فاقد استاندارد باشند باید نسبت به صادرات با اخذ تضمین اقدام شود و اگر در مزایده به شرط صادرات به فروش نرفت ظرف مهلت 3 ماه به نفع دولت ضبط می شود.

از سوی دیگر در خصوص اخذ مجوز فروش وفق تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود) نیز شروطی در نظر گرفته شده است.

1-اگر دستگاهی دارای استاندارد لازم باشد وفق مقررات به فروش می رسد.

2-اگر دستگاهی فاقد استاندارد های لازم باشند نسبت به فروش به شرط صادرات و یا امحا فنی اقدام شود.

شرط استرداد

در خصوص استرداد ماینرها نیز سازمان جمع آوری اموال تملیکی بر این نکته تاکید کرده که برای استرداد باید شماره سریال هر دستگاه ماینر در قبض استرداد یا حواله فروش درج شود.

شروط فروش

اما در این مصوبه چه شروطی برای فروش در نظر گرفته شده است؟ براساس این مصوبه فروش ماینرها به اشخاصی صورت می گیرد که دارای شرایط ذیل باشند:

1-دارای مجوز تاسیس و بهره برداری از وزارت صمت

2-دارای ژنراتور یا نیروگاه برق خصوصی

از سوی دیگر محل یا مزرعه نصب دستگاه‌ها نیز باید در حواله فروش ذکر شود و به اطلاع شرکت توزیع نیروی برق برسد.