به گزارش اکوایران؛ «لوبیا چیتی»، «نخود»، «لپه»، «عدس» و «لوبیا قرمز» بسته بندی شده در برندهای مختلف با وزن حدود یک کیلوگرم با قیمت های بیش از 9 هزار تا 20 هزارتومان در بازار عرضه می شود.

فعالان این بخش عمده دلایل افزایش قیمت حبوبات را به افزایش نرخ نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، نرخ ارز و هزینه‌های مربوط به تحریم‌ها نسبت می دهند. از سوی دیگر این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در زمان پاندمی کرونا دنیا با کاهش تولید و تقاضای محصولات روبرو بود و تجارت جهانی محصولات غذایی مختل شده است.

براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 11 ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت حبوبات رشدی تا 100 درصد داشته است. این رشد قیمت در حالی صورت گرفت که با افزایش قیمت پروتئین، حبوبات جایگزین پروتئین در سبد غذایی مردم شده بود.  

تولیدکنندگان نیز خشکسالی های اخیر را عامل بعدی کاهش تولید حبوبات اعلام کرده و بر این نکته تاکید می کنند که از طرف دیگر هزینه های تامین بذر ، کود، آفت کش ها و دستمزدها نیز افزایش یافته است. وضعیت کرایه های حمل و نقل داخلی را هم که شاهد آن هستیم.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی قیمت های «نخود (درجه یک)»، «لوبیا چیتی (درجه یک)»، «لوبیا قرمز (درجه یک)»، «لپه (درجه یک)»، «عدس (درجه یک)» در بازار ارزیابی شده اند که با توجه به رصد صورت گرفته می توان گفت «نخود (درجه یک)» در بازار رشدی بیش از 100 درصدی داشته و نسبت به بهمن 1399 رشدی بیش از 20 هزار تومان داشته است. قیمت «نخود (درجه یک)» در این مدت به 40 هزار و 13 تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ( 19 هزار و900تومان) رشدی 100 درصدی داشته است.

رشد قیمت «عدس (درجه یک)» نیز در این مدت 70.8 درصد بوده، بطوریکه قیمت آن از 25 هزار و 900 تومان در سال 1399 به 44 هزار و 357 تومان رسید. این رشد برای «لوبیا چیتی (درجه یک)» نیز 53.4 درصد ثبت شده که این امر نشان دهنده آن است که قیمت «لوبیا چیتی (درجه یک)» از 31 هزار و 100 تومان در سال 99 به 47 هزار و 704 تومان در سال 1400 رسید.

براساس دادهای اعلام شده قیمت «لوبیا قرمز (درجه یک)» نیز در مدت زمان مورد بررسی از 27 هزار و 321 تومان در سال 1399 به 36 هزار و 645 تومان در سال 1400 رسید و رشد 34.1 درصدی داشته است. اما در این مدت نیز «لپه (درجه یک)» رشدی 27.9 درصدی داشت و قیمت آن از 36 هزار تومان در سال 1399 به 46 هزار تومان رسید.  

حبوبات نمودار