به گزارش اکوایران، ارزیابی قیمت کالای اساسی در اسفند 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی «سیب زمینی» با رشد 197.8 درصدی بالاترین رشد قیمت را به خود اختصاص داد. آمار اعلام شده از روند تغییر قیمت کالا در مدت زمان مورد بررسی نشان دهنده آن است که بالاترین رشد قیمت کالاهای اساسی در بازار  197.8درصد و کمترین رشد قیمت در بازار نیز یک درصد بوده است.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی «سیب زمینی»، «گوجه فرنگی»، «برنج داخلی هاشمی»، «برنج داخلی طارم اعلا»، و «جوجه یک روزه راس منفی چهار» اختصاص داشته است.

به گفته فعالان بازار اتمام زمان کاشت ورود سیب زمینی ها دپو شده در انبارها موجب شد تا قیمت سیب زمینی در بازار افزایش یابد. اما افزایش قیمت سیب زمینی در بازار در ماهها آخر سال و حتی در روزهای اخیر داستان دیگری داشت. اختلاف قیمت گوجه فرنگی عرضه در بازار با قیمت گوجه فرنگی عرضه شده لب مرز از یک و از سوی دیگر اعتراض کامیون داران موجب شد تا بازار در آخرین روزهای سال با کمبود گوجه فرنگی در بازار روبرو شود.

اما استارت افزایش قیمت برنج ایرانی هم از اواسط سال گذشته افزایش قیمت زده شد و به گفته فعالان این بخش کاهش بارش که منجر تولید برنج داخلی شد عمده عامل این افزایش قیمت در بازار شد.

در خصوص افزایش قیمت «جوجه یک روزه» نیز فعالان این بازار بر این نکته تاکید می کنند که پیش از تعطیلات عید و با توجه به افزایش تقاضا در ایام عید شاهد افزایش قیمت تقاضا و در نتیجه رشد قیمت جوجه های یک روزه در بازار بوده ایم.

میزان افزایش قیمت کالا

بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی «سیب زمینی»، «گوجه فرنگی»، «برنج داخلی هاشمی»، «برنج طارم اعلا»، و «جوجه یک روزه» پنچ کالای اساسی و مهم محسوب می شوند که سال اسفند 1400 را با رشد قیمت به پایان رسانده اند.

براساس ارزیابی های صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی قیمت هر کیلو «سیب زمینی» با افزایش 197.8 درصدی که با این شرایط می توان گفت این کالای اساسی رشدی دو برابری نسبت به سال 99 داشته و توانست در میان کالای اساسی لوکس قرار گیرد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت در سال گذشته قیمت هر کیلو سیب زمینی به 15 هزار و 118 تومان رسید، این در حالی که این کالای اساسی در مدت مشابه سال 99 با قیمتی در حدود 5 هزار تومان در بازار خرید و فروش می شد.

«گوجه فرنگی» دومین کالایی است که سال اسفند 1400 را با رشد قیمت به پایان رساند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت این محصول نسبت به سال  مدت مشابه سال 99 رشدی 148.1 درصدی داشت و قیمت آن در سال گذشت به کیلویی  11 هزار و 982 تومان رسید. گوجه فرنگی در مدت مشابه سال 99 در بازار کیلویی چهار هزار و 829 تومان در بازار فروخته می شد.

اما «برنج داخلی هاشمی» و «برنج طارم اعلا» در رتبه های سوم و چهارم بیشترین رشد قیمت در سال 1400 قرار گرفتند. براساس آمار اعلام شده برنج داخلی هاشمی در رشدی 131.8 درصدی را تجربه کرد و قیمت آن در آخرین روزهای سال کیلویی به 77 هزار و 330 هزار تومان رسید. قیمت برنج داخلی هاشمی در مدت مشابه سال 99 در بازار کیلویی 33 هزار و 362 تومان عرضه می شد.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت در مدت زمان مورد بررسی «برنج طارم اعلا» نیز رشدی 130.1 درصدی داشته است. براساس ارزیابی صورت گرفته قیمت برنج طارم اعلا در آخرین روزهای اسفند سال گذشته به کیلویی 78 هزار و 827 تومان رسید. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل برنج طارم اعلا در بازار کیلویی 34 هزار و 261 تومان در بازار خرید و فروش می شد.  

اما «جوجه یک روزه» در مدت زمان مورد بررسی عنوان پنجمین کالا با بیشترین رشد قیمت در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص داد. براساس ارزیابی های صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی قیمت  جوجه یک روزه رشدی 103.7 درصدی داشته است و قیمت هر قطعه آن به 7 هزار و 783 کیلو رسیده سال گذشته قیمت هر قطعه  جوجه یک روزه برابر با 3 هزار و 821 تومان بوده است.

44cf5cf5-9785-4499-a216-35dab91bbea9