به گزارش اکوایران؛ چرخه معیب ترخیص کالای در بنادر یکی از دلایلی از متولیان این بخش ایستایی کالا در بنادر را به آن نسبت می دهند و معتقدند که برای عبور از این چالش باید روند ترخیص کالا از بنادر مورد بازنگری قرار گیرد تا به این طریق شاهد از بین رفتن کالای اساسی در گمرکات کشور نباشیم.ارزیابی صورت گرفته از سوی گمرک کشور حکایت از آن دارد که در حال حاضر 120 هزار تن کالای اساسی مشمول ارز ترجیهی در بنادر شمالی کشور یا فاسد شده اند و یا در مرحله فساد قرار دارند که به این میزان می توان کالای رسوب کرده در سایر گمرکات را نیز اضافه کرد.

 در این خصوص جمال ارونقی معاون فنی گمرک با اشاره به اینکه در سالهای گذشته بارها و بارها نسبت به لزوم بازنگری چرخه معیوب در بحث تجارت خارجی هشدار داده شده، اعلام کرد: تا این چرخه اصلاح و بازنگری نشود شاهد تداوم ایستایی کالا در بنادر خواهیم بود.

ارونقی معتقد است حمل یکسره کالا یکی از روشهایی است که می تواند از رسوب کالا در بنادر جلوگیری کند. در این روش می توان کالا را از کشتی به وسیله نقلیه مدنظر برای انتقال کالا به داخل کشور هدایت کرد. در این شیوه کالا وارد بنادر نمی شود و مراحل تشریفات ترخیص در زمانی که کالا روی کشتی قرار دارد انجام می شود. به گفته معاون فنی گمرک، این روش کمک می کند تا روند ترخیص کالا سرعت گیرد و به این طریق شاهد فاسد شدن کالای اساسی در بنادر نخواهیم بود.

ارونقی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر دو میلیون تن کالای اساسی روی کشتی هایی داریم که این کالا را به بنادر رسانده اند و در انتظار طی مراحل تشریفات برای ورود به بنادر هستند. در خصوص این کالا می توان از روش حمل یکسره استفاده کرد تا به این طریق از رسوب این کالا جلوگیری کرد. در این روش می توان قرنطیبه  کالا را روی کشتی و یا هنگام حمل صورت داد، از سوی دیگر بانک مرکزی می تواند ارز مورد نیاز این کالاها را روی کشتی تامین کند تا کالا بدون تامین ارز وارد بنادر نشود، از سوی دیگر  تعیین استاندارد این کالاها نیز برای شتاب گرفتن باید توسط یک مرجع خاص صورت گیرد و پاسخگو یک سازمان باشد. به گفته وی در صورتی که از این روش ها استفاده کنیم شاهد ترخیص سریعتر این کالاها خواهیم بود و بنادر با ایستایی کالا روبرو نخواهند شد.  

از سوی دیگر به گفته معاون فنی گمرک در حال حاضر یک میلیون تن کالای اساسی ترخیص شده در بنادر وجود دارد که در انتظار حمل هستند که امیدواریم با هماهنگی ناوگان حمل و نقل خروج این کالاها از بنادر با سرعت صورت گیرد.  

ارونقی در ادامه می گوید: علاوه بر روش حمل یکسره که می تواند روند ترخیص کالا را شتاب بخشد طی هفته های اخیر 6 مصوبه برای سرعت دهی به خروج کالا از بنادر نیز مصوب شده که با ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبات گره ای که در پروسه تجارت خارجی وجود دارد باز خواهد شد.