به گزارش اکوایران؛ داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی گروه «ساخت فلزات اساسی» با جذب 29.6 درصد از کل سرمایه گذاری جوازها بالاترین سهم از سرمایه های پیش بینی شده را به خود اختصاص داده است.  

از سوی دیگر رصد داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی 5 گروه «سایرمحصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت مواد ومحصولات شیمیائی»، «محصولات غذائی و آشامیدنیها»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی فابریکی» بیشترین سهم در اخذ مجوزها را به خود اختصاص داده اند و به این طریق عنوان صنایع جذاب برای سرمایه گذران از آن خود کردند.

براساس داده های اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی 21 هزار و 284 فقره جواز تاسیس برای 30 گروه مختلف صنعتی صادره شده که به لحاظ تعداد افت 2.8 درصدی داشته، اما به  لحاظ سرمایه پیش بینی شده شاهد رشد 131.4 درصدی در کشور بوده ایم. مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده برای مجوزهای صادره 6 میلیون و 609 هزار و 56 میلیارد ریال بوده است.

رصد درخواست های ثبت شده برای دریافت مجوز صنعتی نشان دهنده آن است که هرچند تقاضا برای دریافت جواز تاسیس صنعتی در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است، اما میزان سرمایه پیش بین شده برای طرح‌های صنعتی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است که این امر را می توان به ذائقه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری صنعتی تعبیر کرد. از سوی روند سرمایه گذاری صنعتی در این دوره زمانی نشان دهنده گرایش سرمایه گذران برای سرمایه گذاری در طرح های بزرگ است.

بیشترین سهم از سرمایه گذاری کل

اما کدام رشته بیشترین سهم از سرمایه گذاری پیش بینی شده را به خود اختصاص داده است؟ داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی بالاترین سهم پیش بینی سرمایه‌گذاری در رشته های صنعتی به گروه «ساخت فلزات اساسی» با 29.6 درصد از کل سرمایه گذاری جوازها رسید، سرمایه پیش بینی شده برای این گروه در مدت زمان مورد بررسی برابر با یک میلیون و 953 هزار و 159 میلیارد دلار است. از سوی دیگر مجموع جوازهای صادره برای این گروه برابر با 504 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 9.1 درصدی داشته است.

وضعیت مجوزهای صادره

ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی برای گروه «سایرمحصولات کانی غیرفلزی» در مجموع دو هزار و 725 فقره جواز تاسیس صادره شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افتی 0.4 داشته است، اما سرمایه پیش بینی شده برای این گروه با رشد 189.2 درصد همراه بود و اشتغال پیش بینی شده برای این گروه نیز رشدی 44.9 درصدی را ثبت کرده است.

از سوی دیگر ارزیابی ها نشان دهنده آن است که جواز صادره برای «ساخت مواد و محصولات شیمیائی» برابر با 45 هزار و 4 فقره بوده که افتی 15.1 درصدی داشته این در حالیکه سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این گروه رشدی 74.2 درصدی را نشان می دهد، از سوی دیگر اشتغال پیش بینی شده برای رشته نیز افتی 13.4 درصدی را نشان می دهد.

 «محصولات غذائی و آشامیدنیها» نیز سومین گروهی است که بیشترین سهم از جوازهای صادره را به خود اختصاص داده است و جوازهای صادره برای این گروه برابر با دو هزار و 141 فقره بوده که رشدی 2.2درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرده، سرمایه پیش بینی شده برای این گروه نیز رشدی 63.4 درصدی داشته است.

اما برای گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» نیز در این مدت در مجموع 2 هزار و 35 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی 0.8 درصدی داشته است، این افت در حالی ثبت شده که به لحاظ سرمایه گذاری این بخش رشدی 53.8 درصدی را ثبت کرده است، از سوی دیگر به لحاظ پیش بینی اشتغال نیز در مدت زمان مورد بررسی شاهد افت 18.9 درصدی بوده ایم.

بررسی وضعیت «محصولات فلزی و فابریکی» نیز در این مدت از صدور هزار و 629 فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افتی 16.2 درصدی همراه بوده است،‌ این افت در حالی ثبت شده که روند سرمایه گذاری برای این بخش در مدت زمان مورد بررسی رشدی 63.2 درصدی داشته است.