به گزارش اکوایران؛ مرجوع شدن صدها تن انواع محصولات کشاورزی صادراتی از فلفل دلمه ای گرفته تا سیب زمینی و کیوی در هفته های اخیر خبرساز شده و موضوع استفاده از سموم غیراستاندارد و باماندگاری بالا نگرانی های بسیاری در جامعه ایجاد کرده است مشکلی که با وجود گوشزد کردن کارشناسان این حوزه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

با توجه به مشکلاتی که استفاده نادرست از سموم در محصولات زراعی به وجود آورده موجب شد تا اتاق تهران سه راهکار ترمیمی ارائه کند که شامل « برنامه ریزی جهت شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی جهت تسهیل در ردیابی محصول تولیدی»، «هماهنگی سازمان های ذیربط جهت جایگزینی سموم کم خطر» و «آموزش و ترویج کشاورزان با حمایت کمیسیون های مرتبط با اتاق تهران و همکاری صدا و سیما» می شود.

راهکارهایی که فعالان اتاق بازارگانی تهران معتقدند برای عبور از مشکلی که در حال حاضر دامان محصولات کشاورزی را گرفته باید در دستور کار قرار گیرد.

اما داستان مشکل سموم چیست؟

سال گذشته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در نامه به وزیر وقت کشاورزی نوشت:«استفاده نادرست و بی رویه از آفت کش ها و وجود پسماند آن ها در محصولات باغی و زراعی، منجر به بروز مشکلات زیست محیطی و بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری های انسانی در جامعه شده است. از طرفی به علت وجود باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، صادرات این محصولات با مشکل مواجه شده و منجر به مرجوع شدن برخی از محموله های صادراتی شده است.»

درشرایطی هشدارها و نامه نگاری های اتاق تهران با مسئولان و مقامات وزارت کشاورزی به خوبی نشان می دهد موضوع مرجوع شدن محصولات کشاورزی صادراتی به ماه ها و هفته های گذشته و البته چند محصول خاص باز نمی گردد و ابعاد گسترده تری دارد؛ اتفاقی که سلامت جامعه را به خطر انداخته است و روز گذشته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم در متنی در اینستاگرام از آن به عنوان «مرگ خاموش» یاد کرد و نوشت:« استفاده کنونی از سموم باماندگاری بالا سلامت مردم را به شدت تهدید می کند و باعث بروز انواع سرطان ها می شود.»

مسعود خوانساری 29 مهرسال گذشته 1399 در نامه ای به کاظم خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی نسبت به استفاده از سموم غیراستاندارد و مرجوع شدن محصولات صادراتی کشاورزی هشدار داد و خواستار بررسی موضوع از سوی وزارت کشاورزی با «قید اولویت» شد. در بخشی از این نامه آمده است: « همانگونه که مستحضرید، رشد جمعیت و نیاز روز افزون به محصولات کشاورزی و وجود عوامل خسارت زا سبب شده تا مصرف سموم و کودهای کشاورزی در چند دهه اخیر به شدت افزایش یابد و استفاده نادرست و بی رویه از آفت کش ها و وجود پسماند آن ها در محصولات باغی و زراعی، منجر به بروز مشکلات زیست محیطی و بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری های انسانی در جامعه شده است. از طرفی به علت وجود باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، صادرات این محصولات با مشکل مواجه شده و منجر به مرجوع شدن برخی از محموله های صادراتی شده است... با عنایت به اهمیت موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع با قید اولویت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن نیز به این اتاق منعکس شود.»

سه راهکار عبور از مشکل

همچنین پیش ازاین نامه رئیس وقت کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران احمدرضا فرشچیان هم در نامه ای به عباس کشاورز قائم مقام وقت وزیر کشاورزی از مشکلات به وجود آمده و مرجوع شدن محصولات کشاورزی صادراتی نوشته بود.  

با توجه به نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران پیرامون موضوع میزان باقیمانده سموم درمحصولات کشاورزی به استحضار می رساند، پیرو درخواست برخی از اتحادیه های صادراتی در خصوص مرجوع شدن محموله های صادراتی شرکت ها به دلیل وجود باقیمانده سموم در محصولات، با برگزاری چندین جلسه با حضور مسئولین عالی مرتبه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و سایر مسئولین مرتبط با امر، این موضوع بررسی و طی چند ماه گذشته نسبت به احصا و جمع بندی مشکلات این حوزه با دست اندرکاران ذیربط اقدام شده است.

باتوجه به بررسی های انجام شده در جلسات جهت حل مشکل سه راهکار ترمیمی ارائه شد که شامل « برنامه ریزی جهت شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی جهت تسهیل در ردیابی محصول تولیدی»، «هماهنگی سازمان های ذیربط جهت جایگزینی سموم کم خطر» و «آموزش و ترویج کشاورزان با حمایت کمیسیون های مرتبط با اتاق تهران و همکاری صدا و سیما» می شود.