به گزارش اکوایران به نقل از گمرک؛ توحید آذربد ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی در این باره گفت: با همکاری و هماهنگی های ایجاد شده بین گمرکات استان و مسئولان گمرک گوربلاغ ترکیه و همچنین همکاری سازمان ها و نهادهای مستقر در مرز بازرگان، صف کامیون های ورودی به ایران در این گمرک مرزی به صفر رسید.

 توحید آذربد افزود: در حال حاضر  صف های تشکیل شده در طرف ترکیه صفر شده و فقط کامیون هایی در داخل پارکینگ و محوطه گمرک گوربلاغ هستند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در روزهای گذشته برای تسهیل و تسریع در ورود کامیون ها از این گمرک، تصریح کرد: براساس آمار موجود تعداد کامیون های ورودی به ایران در مرز بازرگان در روز چهارم دیماه ۴۷۸ دستگاه بود که با اقدامات انجام شده این تعداد در روز هشتم دیماه به حدود ۷۰۰ دستگاه رسید و این روند یعنی افزایش سرعت ترخیص کامیون ها از گمرک بازرگان همچنان ادامه خواهد داشت.

ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی گمرک طرف ایران برای حل مشکل صف کامیون ها عنوان کرد: در روزهای اخیر به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات سال نومسیحی و برخی مشکلات در آن سوی مرز، رانندگان کامیون های حامل کالا به ویژه رانندگان ایرانی در پشت مرز بازرگان با صف طولانی مواجه شده بودند و به علت برخی بی نظمی ها، مشکلاتی برای آن ها ایجاد شده بود.

آذربد گفت: طی مذاکراتی که با مسئولان گمرک گوربلاغ (گمرک مقابل گمرک بازرگان) انجام شد و تاکید بر لزوم نظم دهی و نظارت بیشتر بر انجام تشریفات خروج کامیون ها و همچنین تشکیل چند جلسه با نمایندگان سازمان ها و نهاد های مستقر در مرز از جمله گذرنامه، پایانه ها، مرزبانی و نماینده شرکت حمل و نقل، مشکل یادشده رفع شده و در حال حاضر صف طولانی کامیون ها از بین رفته است و تردد کامیون ها به روال عادی صورت می گیرد.