برنامه تقاطع

استراتژی جهانی برای خروج از بحران خودروسازی

با شیوع ویروس کرونا بسیاری از شرکت های خودروساز و قطعه ساز فعالیت خود را متوقف کردند که همین امر زنگ بروز بحران در زنجیره خودروسازی دنیا را به صدا درآورده است. در همین حال بسیاری از صاحبنظران وضعیت فعلی خودروسازان را با بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ مقایسه می کنند سالی که بسیاری از شرکت ها را به مرز ورشکستگی کشاند.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد