برنامه تقاطع

قطعات خودرو

این قسمت از برنامه تقاطع، به موضوع تامین قطعات خودرو و تاثیر آن بر قیمت گذاری در بازار میپردازد


در  این برنامه، مشکلات و واقعیت تامین قطعات در شرکت های خودرو ساز، ادعای برخی نهادهای نظارتی مبنی بر احتکار و همچنین امکان ارائه محصولات در ماه های آتی با حضور میهمان برنامه آقای فرید زاوه مورد بررسی قرار میگیرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد