برنامه تقاطع

سهم خودرو در آلایندگی هوا

سوژه این هفته برنامه، سهم خودرو در آلایندگی هوا می‌باشد. در این قسمت درباره نقش خودرو و یا منابع متحرک در آلودگی هوا بحث و گفتگوی کارشناسی انجام می‌گیرد. حذف ۳ آیتم از استانداردهای ۸۵گانه و رشد استفاده از گاز مایع از موارد دیگری است که در این برنامه به آن پرداخته می‌شود.

در سال های اخیر آلودگی هوا به موضوعی بحرانی تبدیل شده است و تلاش بر این است، به شیوه های مختلف بتوانند آن را مهار کنند که البته تاکنون موفق نبودهاند. اعتقاد بر این است که منابع آلایندگی متحرک بالاخص خودرو نقش پررنگ تری دارند و گفته شده که بنزین دارای سطح استاندارد میباشد. پس از داستان سهمیه بندی بنزین، رشد استفاده از گاز مایع و LPG را داشتیم . همچنین بخش قابل توجهی از آلودگی هوا توسط خودروهای فرسوده رخ میدهد که یکی از علل اصلی تولید ذرات معلق در خودروهای سواری به کاربرات های قدیمی برمی گردد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد