مدیریت قرداد آنالیز تاخیرات و مدیریت ادعا ( کلیم )

تأخیر، عمل یا رویدادی است که زمان تعیین شده برای انجام فعالیتی مشخص را طولانی‌تر کند و تحلیل علل و عوامل تاخیرات، یکی از داغ ترین موضوعات مدیریت در کل دنیاست.

چرا که هم از منظر کارفرما و هم از منظر پیمانکار و حتی از منظر سایر ذی نفعان کلیدی  (مانند مشاور، پیمانکار دست دوم و …) تاخیرات عواقب زیادی برای هریک از این ذی نفعان به همراه خواهد داشت. عواقب تاخیرات برای کارفرما، کاهش میزان درآمد و بالطبع، کاهش سود پروژه و برای پیمانکار، تورم قیمت تجهیزات، افزایش هزینه های سربار و افزایش دستمزد نیروی انسانی را به همراه خواهد داشت.

علل بوجود آمدن تاخیرات پروژه نیز متنوع می باشد که می توان این عوامل را در دو دسته کلی:

    عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی)

    عوامل قابل کنترل (عوامل فنی)

دسته بندی نمود.

ادعای زمانی یا دعاوی تأخیر یکی از مهم ترین دعاوی در حوزه مدیریت است. از این رو لازم است تا  روشهای قابل اعتماد و مؤثری به منظور آنالیز علل و اثرات تاخیرات در نظر گرفته شود.

تاخیرات  را میتوان بصورت کلی و با توجه به سه معیار منبع ایجاد، قابلیت جبران پذیری و زمان رخ دادن تاخیر تقسیم بندی و تفکیک نمود. هر کدام از این دسته ها، خود به حالت های جزئی تری تقسیم بندی می شوند که این انواع تاخیرات در این دوره آموزش داده می شود.برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد