حامد سجادی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر شناسا در گفت‌و‌گو با «اکو ایران» گفت: کل اکوسیستم در ارتباط با یکدیگر پازلی را تشکیل می‌دهند که می‌تواند علت اتصال باشد. در این میان رسانه نقش مهمی در تصویرسازی نوآوری برای جامعه دارد چراکه باور و تصویری که از نوآوری در مخاطب شکل می‌گیرد در نحوه کنش آن‌ها با اکوسیستم موثر است.

برای اینکه با نحوه ارتباط سایر اجزای اکوسیستم نوآوری بیشتر آشنا شوید؛ می‌توانید ادامه این مصاحبه را در ویدئو بالا دنبال کنید.