کوچه فرعی طنز در اقتصاد

در این گپ و گفت خودمانی با آقای رضا رفیع ، طنزپرداز درباره طنز در خبر و چارچوب‌های اجرای این سبک صحبت نمودیم. آقای رفیع از خاطرات و دشواری‌های پیش‌روی طنز در خبر می‌گوید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد