«از ابتدای شروع تحریم‌های شدید در ۱۳۹۰ چه بر سر درآمد سرانه مردم ایران آمد؟ (۱۰۰=۱۳۹۰)»

همزمان با شروع تحریم‌ها و سقوط درآمد سرانه در ۱۳۹۰، از آن‌ زمان در حدود رشد صفر مانده‌ایم و تنها با اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۵ بود که درآمد سرانه با رشد حدود ۱۴ درصدی روبه‌رو شد و با خروج آمریکا از برجام دوباره به جای قبل بازگشت.

در این فاصله کشورهای رقیب و مشابه ما با رشد مداوم عقب‌افتادگی خود از ما را کم کردند یا بر پیشی‌گرفتن‌شان از ما افزودند ولی ما از این قافله رشد جاماندیم‌.

(هر کشور با شرایط خود در ۱۳۹۰ مقایسه شده است.)

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد