نرخ تورم محقق شده و پیش بینی شده سال ۱۳۹۹

محاسبات مرکز آمار از نزدیکی تورم پیش بینی شده با تورم محقق شده در سال ۱۳۹۹ خبر می دهد.

البته در نیمه دوم سال ۹۹ این اختلاف بیشتر شده و تورم محقق شده از پیش بینی مرکز آمار سبقت گرفته است. برای دوماه پایانی سال نیز تورم مورد انتظار مرکز آمار نسبت به ماه های گذشته افزایش داشته. هرچند که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی تورم انتظاری روبه کاهش و تورم هم به عدد مورد نظر خود نزدیک می شود. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد