خودروی شما چقدر مالیات دارد؟

اکوایران: خودروهای لوکس از سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات می‌شوند. این مالیات به خودروهایی تعلق می‌گیرد که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد.

نحوه محاسبه نرخ مالیات خودروها: 

خودروهای یک تا ۱.۵ میلیارد تومانی: یک درصد ارزش خودرو

خودروهای ۱.۵ تا ۳ میلیارد تومانی: دو درصد نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان

خودروهای ۳ تا ۴.۵ میلیارد تومانی: سه درصد نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان

خودروهای ۴.۵ میلیارد تومانی و بیشتر: ۴ درصد نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان 

در این گزارش مبلغ مالیات برخی از خودروها محاسبه شده و مبنای محاسبه، نرخ روز بازار در نظر گرفته شده است.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد