بر اساس گزارش تحولات بازار مسکن، تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران برای دومین ماه پیاپی منفی بوده است. گزارش این نهاد نشان می دهد در شهریور بازار مسکن تهران برای اولین در سال ۱۴۰۰ شاهد نرخ تورم منفی بود.تورم مسکن تهران در این ماه به منفی ۱.۲ درصد رسید.

تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد عقب گرد نرخ تورم در این بازار کماکان ادامه دارد و در اولین ماه پاییز نیز قیمت مسکن همانند آخر تابستان شاهد افت قیمت ها بوده است. البته نرخ رشد منفی مهرماه بسیار کمتر از شهریور ماه بوده است  در ماه گذشته تغییرات قیمت مسکن منفی دو دهم  درصد ثبت شده است.در  داده‌نما اکو تورم ماهانه مسکن شهر تهران از سال ۹۶ تا کنون به تصویر کشیده شده است.