بورس برمدار مثبت

عرضه‌های سنگین وصف‌های فروش جمع شده‌اند و امروز وضعیت بازار بهتر است. به نظر می‌رسد که بازار در متعادل‌سازی، روزهای مثبت و منفی را پشت سر خواهد گذاشت. جذب نقدینگی ادامه دارد مدار مثبت محتمل است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد