علیه بازار سرمایه؛ از اجرا تا وضع قوانین

این روزها هر روز با یک قانون جدید در بورس مواجهیم. اما سوال مهم این است، این قوانین تاثیر مثبتی تا اینجای بازار داشته است؟ آیا تاکنون این دخالت‌ها در بازار موثر بوده است؟ سیاست دولت و بانک مرکزی برای بازارهای موازی چیست؟ امروز در برنامه دیده‌بان بورس، از کارشناس برنامه، رویا ذبیحی سامانی، به این موضوعات پرداخته‌ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد