بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر

بازار امروز سراسر خونین بود و بیش از ۵۰ هزار واحد ریزش داشت. خروج پول و ارزش معاملات نیز به روند نزولی خود ادامه دادند. هنوز صحبت بر سر حمایت از طریق صندوق توسعه ملی در جریان است، باید دید این حمایت ها گرهی از کار بورس باز می کند یا نتیجه ای جز کور شدن این گره ندارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد