تحلیل گروه پتروشیمی

این روزها سهامداران امیدوارتر نسبت به روزهای آتی هستند. برای دومین روز متوالی بازار با ورود پول مواجه شد و امروز نیز شاخص با صعودی نزدیک به ۲۶ هزار واحد، کانال یک میلیون و پانصد هزار را تثبیت کرد. امروز در برنامه دیدبان بورس، با کارشناس برنامه، پیمان حدادی، ضمن بررسی بازار به تحلیل گروه پتروشیمی پرداخته‌ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد