صعود بورس به کمک حقیقی‌ها

در جریان معاملات شنبه ۲۹ آذر ماه، بار دیگر بازار سهام پس از هفته گذشته که چند روزی شاخص‌کل منفی به کار خود پایان داد و با رشد رو به رو شد.

بعد از ۳ روز، جریان ورود پول حقیقی به بازار سهام دوباره مثبت شد و بیشتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان توسط افراد حقیقی وارد صنایع مختلف بازار سهام شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد