سرنوشت سازمان بورس چه خواهد شد ؟

چرا در کمتر از ده ماه آقای قالیباف اصل استعفا داد؟

عملکرد او در این مدت چگونه بود؟

بازار تا پایان سال روند نزولی دارد یا صعودی؟

امشب ساعت ۲۲

مهمانان: مهدی سوری و مهدی سماواتی

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد