تحلیل بورس ایران | ساز و کار تصمیم گیری در شورای عالی بورس

امروز به همراه کارشناس بازار سرمایه یعنی همایون دارابی، به بحث و برسی درباره حواشی و اتفاقات شورای عالی بورس پرداختیم.

وضعیت بازار تا انتهای سال چگونه است؟

به طور معمول در چند سال اخیر، از اواسط بهمن تا آخر ماه جو مثبتی بر بازار حاکم بوده و بعد از آن یعنی در اسفند، با توجه به شناسایی سود فعالان حقوقی و مواردی از این قبیل، روند مثبت بازار خنثی شده اس، اما امسال با توجه به اصلاح نسبتا سنگینی که در دی ماه مجددا شروع شد و تا اوایل بهمن هم ادامه دار بود، انتظار می‌رود تا بازار سرمایه حداقل تا پایان سال ثباتی نسبی داشته باشد و روند سال‌های گذشته، امسال تکرار نشود و بازار در اسفند ماه دچار رکود نشود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد