بررسی نوسانات بورس | تغییر دامنه نوسان اعتماد را به بازار برمی‌گرداند؟

یکی از دلایل دستکاری در دامنه نوسان، آن بود که چون در شرایطی هستیم که ابهامات در بازار بسیار زیاد است، برای جلوگیری از ایجاد جو منفی دامنه نوسان نامتقارن شود و از طرف منفی تا دو بیشتر نرود. امروز در برنامه دیدبان بورس به همراه مهدی ساسانی، به بحث در خصوص مصوبات جدید شورای عالی بورس پرداخته‌ایم. از طرف دیگر، یک بحث همیشگی در بازار دستکاری و سود عده‌ای خاص است. از مهمان برنامه سوال کرده‌ایم که امکان پروژه کردن یک سهم در حال حاضر وجود دارد؟ و اگر هست نقش ناظر بازار در این میان چیست؟

کاهش انتظارات تورمی مانعی برای رشد بازار سهام

از عوامل مهمی که این روند نزولی در چند ماه اخیر کمک کرد، کاهش انتظارات تورمی در ذهن سهامداران طی ماه‌های اخیر بود، بعد از افت سنگینی که تقریبا همه صنایع در چند ماه اخیر تجربه کردند، اکنون بیشتر گروه‌ها با دید سرمایه گذاری در بلند مدت ارزنده هستند و می‌تواند در بلند مدت گزینه معقولی برای سهامداران به حساب آید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد