هفته پایانی سال فرصت خرید است؟

امروز شاخص صعودی بود اما می‌توان گفت سهامداران هنوز تردید دارند.

برخی این مثبت شدن‌های شاخص را فرصتی برای خروج می‌دانند. از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اصلاحی که در این چند وقت انجام شد سهم‌ها ارزنده هستند و دلیلی برای افت دوباره آن‌ها وجود ندارد. امروز در برنامه دیدبان بورس مهمان نوید خاندوزی هستیم تا علاوه بر تحلیل شرایط این روزهای بازار به بررسی سناریوهای سال آینده بپردازیم.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد