بازار بورس در هفته ای که گذشت

شاخص بازار بورس ایران در هفته ی منتهی به 25بهمن ماه سال جاری مثبت 3 درصد بود. مهدی طحانی، در مصاحبه با اکوایران، بازار سرمایه را در هفته ای که گذشت و هفته ی آینده تحلیل کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد