متأسفانه، هنوز پیشرفتی که تیم اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده امیدوار به آن بود حاصل نشده است. همکاری‌ها را با فوریت بیشتر برای به آنکه توافق کلیدی برای منع اشاعه و ثبات منطقه را به مسیر بازگردانیم ادامه خواهیم داد.»

اکنون فارغ از نتیجه مذاکرات دوحه این پرسش مطرح است که آیا این گفتگوها به هدف اصلی خود که گشایش در مذاکرات وین بود دست خواهد یافت یا نه؟ با وجود اخبار ضدونقیض در رابطه با نتایج این گفتگوها در قطر اما با توجه به توئیت مورا این امیدواری ایجاد می‌شود که احتمالا مذاکرات آنطور که می‌گویند «بی‌نتیجه» پایان نیافته است. دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران و دکتر علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در این برنامه راهبرد که در حین مذاکرات دوحه ضبط شد، به واکاوی نتایج این گفتگوها و آینده برجام پرداختند.