لذا با توجه به این سفر، این پرسش مطرح می‌شود که ایران برای مهار کردن پروژه بایدن در منطقه باید چه سیاستی را دنبال کند.

 

دکتر آریابرزن محمدی، استاد دانشگاه تهران در این قسمت از برنامه راهبرد گفت که ایران باید تلاش کند که کنشگر باشد و به واسطه کنشگری بتواند پروژه‌های ضدایرانی واشنگتن را خنثی کند. محمدی با اشاره به این که جهان به سمت چندقطبی شدن در حال حرکت است، احتمال پیوستن کشورهای عربی به ائتلاف‌های غربی-عبری علیه ایران را اندک دانست.