دکتر مرضیه قبادی، مدرس دانشگاه می‌گوید آفریقای جنوبی به دیوان گفته که اسرائیل کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی در غزه را زیر پا گذاشته و باید نسل‌کشی را متوقف کند.

به گفته قبادی، امروز دیوان یک دستور موقت برای پاره‌ای اقدامات موقت صادره کرده و هنوز وارد ماهیت رسیدگی نشده است. یعنی حکم یا رای نهایی را صادر نکرده است.