روزنامه 13آبان1398

«سیگنال غلط به قیمت مسکن» تیتر یک امروز روزنامه دنیای اقتصاد است. این روزنامه همچنین در صفحات داخلی خود گزارشی با تیتر « مخالف اصلی شب 4200» منتشر کرده است که در آن به روایت جدیدی از نشست 20 فروردین ماه 1397 پرداخته است. «جزایر فعال بورس تهران» و «مسیر طلا هموار شد؟» از دیگر گزارش های امروز روزنامه دنیای اقتصاد است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد