برنامه رویداد

مصاحبه با بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در حاشیه همایش صنایع غیرآهنی

قیمت گذاری دستوری آفت تولید است بهرام شکوری، فعال اقتصادی و بخش خصوصی در گفتگو با اکو ایران این موضوع را مطرح می کند که زمانی چهل تا پنجاه تن سنگ آهن از کشور صادر می شد اما امروز میزان صادرات سنگ آهن به هفت تا هشت میلیون تن رسیده است. او می گوید که نباید برای صادرات تعرفه و عوارضی وضع شود تا صادرکننده ها و فعالین این بخش به راحتی بتوانند محصولاتشان را صادر کنند و حتی مورد تشویق هم قرار بگیرند. به گفته شکوری متاسفانه با لفظ خام فروشی، زحمات این بخش از تولید را به هدر داده ایم و در نتیجه زحمات آن ها نادیده گرفته شده است. این فعال اقتصادی به کمک هایی که دولت به این حوزه می تواند بکند، اشاره می کند و از ظرفیت های انجمن ها در حمایت از صادرکننده ها حرف می زند. بهرام شکوری همچنین در صحبت هایش به در نظر گرفتن رانت برای بعضی از بخش ها اشاره می کند و به ارز 4200 تومانی هم می پردازد. به گفته او این ارز در کف بازار به مصرف کننده نرسید و فقط رانتی برای بعضی ها ایجاد کرد. در نهایت او به این نکته می پردازد که قیمت گذاری دستوری، آفت تولید شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد