برنامه رویداد

مصاحبه با هوشنگ گودرزی رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در حاشیه همایش صنایع غیرآهنی

صنعت آلومینیوم نیاز به نقشه راه دارد. هوشنگ گودرزی، رئیس هئیت مدیره سندیکانی صنایع آلومینیوم ایران، معتقد است که چشم انداز آتی صنعت آلومنیویم ایران به این نحو است که در سند چشم انداز یک و نیم میلیون تن تولید شمش آلومینیوم پیش بینی شده است که این یک و نیم میلیون تن، با توجه به اینکه ما توان تولید این محصول را بیشتر از تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم، می توانست تا سه میلیون تن بالا برود. او اما می گوید برای تولید این حجم نقشه راه درستی برای آن تا به امروز تعریف نشده است. گودرزی همچنین بیان می کند که برای هدف هایمان به نقشه راه نیاز داریم و برای رسیدن به هر هدفی، نقشه راه را باید از یک طرح در بیاریم و به این طرح در صنعت های بزرگ طرح جامعه می گویند و در صنعت آلومینیوم هم نیاز به این طرح داریم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد