آخرین رو در رو

۰۰:۵۳
نقدینگی در اقتصاد قابل هدایت است؟ اگر چنین گزاره ای صحیح است چرا تاکنون این هدف سیاستگذاران محقق نشده است؟ و اگر این…
۰۱:۴۴:۰۵
در این برنامه «اکوایران» دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران و دکتر احمد زید‌آبادی، کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با…
۵۱:۱۲
اخیرا روابط تهران-باکو تحت تاثیر برخی مسائل تا حدودی متشنج شده و در این بین برخی دولت ها نیز بی میل نیستند که به این…
۳۶:۳۳
برآورد موفقیت خصوصی‌سازی‌ در صنعت برق دو جهت متفاوت دارد. یک جهت آن کامیابی بخش تولید برق را نشان می‌دهد و جهت دیگر…
۱
سرمایه گذاری ترنج