در این برنامه سفر در زمان خواهید دید:

واردات انواع خودرو آزاد شد

تولید اسکناس با کاغذ ایرانی

نهادهای وابسته به بیت رهبری مالیات می‌دهند

پایان تلخ هوایپمای تولید ایران

احمدی نژاد: قیمت واقعی دلار ۱۲۲۶ تومان است