روز شنبه قیمت دلار در مقاطعی حتی تا محدوده ۲۹هزار و ۶۰۰ تومان پایین رفت. با این حال، سکه امامی واکنش شدیدی به این افت نداشت و هم چنان خود را بالای مرز ۱۳ میلیون تومانی نگه داشت. ارزش ذاتی فلز گران بهای داخلی در این روز کمی پایین رفت و به انتهای محدوده ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. با این حال، در بازار قدرت کاهشی ها به اندازه ای نبود که تغییر معناداری در روند بازار ایجاد کنند.

Untitled-125

به باور فعالان صعود بهای اونس طلا در بازارهای جهانی و نزدیک شدن به محدوده هزار و ۸۳۰ دلار در انتهای هفته یکی از  مهم ترین عواملی بود که زمینه ساز مقاومت برخی از سکه بازان در برابر افت معنادار قیمت شد.  با این حال، همچنان مشخص است که برای سکه بازان روند قیمتی دلار اهمیت بیشتری نسبت به رفتار اونس طلا دارد. در واقع سکه بازان جهت بازار خود را با توجه به حرکت دلار در بازار داخلی تعیین می کنند ولی رفتار اونس طلا شدت تغییرات افزایشی یا کاهشی سکه امامی را تعیین می کند.

با توجه به چنین فرضیه ای، در روز جاری حرکت دلار برای بازیگران بازار اهمیت زیادی دارد. به باور تحلیل گران فنی در صورتی که اسکناس آمریکایی به زیر محدوده ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی برود، سکه امامی نیز به احتمال زیاد به زیر مرز ۱۳ میلیون تومانی خواهد رفت. برگشت دلار به بالای محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان می تواند به تدریج فروشندگان را از بازار سکه خارج کند.

2-01