به گزارش اکو ایران، لایحه بودجه سال 1401، متفاوت از لوایح بودجه سالهای قبل بررسی می شود؛ قرار است مجلس امسال، لایحه بودجه را به صورت «دو شوری» بررسی کند.

این تغییر حالا که شورای نگهبان مهر تایید خود را بر مصوبه روز یکشنبه پارلمان زد، رسمیت یافته و آخرین اصلاح مجلس در قانون آئین نامه داخلی قوه مقننه است. خبر تایید مصوبه اصلاح ماده 182 قانون آئین نامه داخلی مجلس را هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز در یک توییت اعلام کرد. 

بر اساس اصلاحات جدید این ماده از قانون آئین نامه داخلی مجلس، بررسی لایحه بودجه پس از تقدیم آن از سوی دولت به پارلمان، برای بررسی کلیات به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می شود تا گزارش خود را از کلیات این لایحه ظرف مدت 5 روز به صحن علنی ارائه کند. در صورتی که صحن علنی با کلیات لایحه بودجه موافقت کند، بررسی جزئیات ماده واحده و جداول بودجه ای به کمیسیون تلفیق سپرده می شود اما اگر رای نمایندگان در صحن علنی به کلیات لایحه منفی باشد، لایحه بودجه برای انجام اصلاحات به دولت مرجوع می شود.

استدلال مجلسی ها برای اصلاح این ماده از قانون آئین نامه داخلی پارلمان، این بود که اگر مجلس نسبت به لوایح بودجه سنواتی نظر مخالف داشته باشد، با شرایط جدید، دولت فرصت بیشتری برای اصلاح بودجه خواهد داشت.

زمان آغاز بررسی بودجه 1401 در مجلس

با اعلام خبر تایید مصوبه اصلاحی مجلس بر ماده 182 قانون آئین نامه داخلی مجلس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که کلیات لایحه بودجه سال 1401 دو هفته آینده در صحن علنی بررسی خواهد شد.

به این ترتیب اعضای کمیسیون تلفیق باید کار بررسی کلیات این لایحه مهم مالی را هفته آینده آغاز کنند تا گزارش خود را به جلسه علنی یکشنبه 19 دی ماه برسانند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ زمان آغاز بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق را شنبه آینده یعنی ۱۱ دی ماه اعلام کرد. به گفته زارع، کمیسیون تلفیق از روز شنبه هفته آینده جلسه خود را برای بررسی آیین نامه کمیسیون تشکیل خواهد داد و بعد از آن وارد بررسی کلیات و در نهایت رأی گیری می شود.

جزئیات تغییر روند بررسی لایحه بودجه

بر اساس تغییراتی که در مجلس در ماده 182 قانون آئین نامه داخلی پارلمان صورت گرفته ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند.گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه داخلی در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع می شود، سپس مطابق بند ج ماده 182 قانون آئین نامه داخلی در مورد کلیات لایحه بودجه دولت رأی گیری به عمل می آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی تقدیم نمایند.

پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون های تخصصی و نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت کنند، در صورتیکه کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرایند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیات رئیسه مجلس حداکثر تا مدت 10 روز قابل تمدید است.