به گزارش اکوایران، همانطور که در گزارش‌های قبلی بررسی شد، در مدت زمان ۳ ساله‌ای که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ وجود داشت، یعنی از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۰، حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور توزیع شده است که بیش از ۶۱ درصد آن در شهر تهران بوده است.

در این گزارش به بررسی جزئی‌تر این رانت در شهر تهران پرداخته خواهد شد. در بررسی‌های آماری صورت گرفته مشخص شده است که این ارز بین ۵ هزار و ۲۰۶ شرکت در تهران توزیع شده که می‌توان آن‌ها را در ۶۰ حوزه فعالیت مختلف طبقه‌بندی کرد.

به این ترتیب می‌توان گفت در طول این سه سال هر حوزه فعالیت در شهر تهران چه میزان ارز تخصیصی دریافت کرده است. همچنین باید عنوان کرد که ارز تخصیصی مذکور شامل ارز نیمایی و ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.

خبر مرتبط
روایت سه ساله از رانت ارزی؛ از کف 126 تا سقف 722 هزار میلیارد تومان

بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های 97 تا 1400 مبلغ رانتی که به واسطه تخصیص ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی و نیمایی در تهران توزیع شده چیزی حدود ۱۲۰ تا ۷22 هزار میلیارد تومان است. این ارقام چطور حاصل شده و سهم هر شرکت تهرانی از آن چقدر بوده است؟

به جهت بررسی بهتر حوزه فعالیت‌های مختلف، آن‌ها را به تفکیک میزان ارز دریافتی دسته‌بندی کرده‌ایم و در این گزارش به حوزه فعالیت‌هایی پرداخته خواهد شد که در شهر تهران بیش از ۳ میلیارد یورو ارز تخصیصی دریافت کرده‌اند.

بیشترین ارز تخصیصی در اختیار بخش کشاورزی

بررسی آمار میزان ارز تخصیصی به حوزه فعالیت‌های مختلف در شهر تهران نشان می‌دهد ۶ حوزه فعالیت بیش از سه میلیارد یورو ارز تخصیصی دریافت کرده‌اند که در میان آن‌ها بخش «کشاورزی و دامپروری» بیشترین میزان ارز را در طول این سه سال دریافت کرده است. با توجه به آمارها در این مدت بخش «کشاورزی و دامپروری» بیش از ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده است. علت این اتفاق را نیز می‌توان در اهمیت نهاده‌های دامی و کشاورزی در کشور جست‌وجو کرد.

021101

با اختلاف زیادی از بخش «کشاورزی و دامپروری» در جایگاه بعدی بخش «بازرگانی دارو و تجهیزات پزشکی و لوازم الکترونیک» قرار دارد که حدود ۶ میلیارد یورو ارز تخصیصی دریافت کرده است.

پس از آن بخش «صنایع غذایی» ۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون یورو، بخش «صنعت خودرو» و «صنعت داروسازی» هر کدام ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو و در نهایت بخش «صنعت ساختمان» ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز تخصیصی دریافت کرده‌اند.

خبر مرتبط
روایت سه ساله از رانت ارزی؛ رانت ۷۶۰ هزار میلیارد تومانی طی سه سال

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰، حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان رانت حاصل از ارز ترجیحی و نیمایی به شرکت‌ها در سراسر کشور داده شده است.

برای درک بهتر این عدد می‌توان آن را با هزینه ساخت یک استادیوم فوتبال استاندارد مقایسه کرد. به طور مثال یک استادیوم در سطح استاندارد لیگ برتر انگلستان حدود ۱.۵ میلیارد یورو هزینه دارد. یعنی در این مدت می‌شد با ارز تخصیصی به بخش «کشاورزی و دامپروری» در  شهر تهران، ۲۶ استادیوم فوتبال با این کیفیت در کشور ایجاد کرد.